Politiikka-analyysi

Yksi HIWE:n keskeisistä tavoitteista on tutkia, miten kansainväliset osaajat kokevat elämisen, työskentelemisen ja yrittäjyyden Suomessa. Tätä varten olemme haastatelleet kymmeniä eri puolilla Suomea asuvia kansainvälisiä eri taustoilta ja aloilta. Voit lukea heidän tarinansa täältä.

Jotta voisimme hyödyntää tutkimustietoa tehokkaasti, olemme myös kartoittaneet kansalliset politiikkatoimenpiteet, jotka ohjaavat ja tarjoavat palveluita kansainvälisille.

Olemme vertailleet, miten kansainvälisille suunnatut politiikat ja palvelut onnistuvat kohtaamaan ne haasteet, joita monet heistä ovat kohdanneet Suomessa, ja olemme tunnistaneet tarpeet jatkokehitykselle.

Jotkut tulokset yllättivät meidät. Siirry alla oleviin materiaaleihin oppiaksesi miten ja miksi!

Politiikka-analyysin tulokset

Alapuolella oleva videoraportti tiivistää, miten analyysi tehtiin, ja esittelee keskeiset havainnot siitä, miten kansalliset politiikat, jotka säätelevät ja tarjoavat palveluita kansainvälisille osaajille, onnistuvat vastaamaan moniin haasteisiin, joita osaajat ovat kohdanneet Suomessa.

Raportti

Lue koko analyysi tästä dokumentista.

First page of HIWE's Policy Analysis document

Lue lisää

Tutustu blogikirjoitukseemme: 23.11.2023: Policy measures on highly skilled internationals’ integration into Finnish society abound – but are they effective enough?