Turun ekosysteemi


Click here to view the accessible version of this interactive content

Kansainvälisten osaajien neuvonta- ja ohjauspalvelut on keskitetty Turussa ja lähialueilla International House Turku (IHT) -palvelukonseptiin. 

IHT:llä on kaksi kohderyhmää, alueelle muuttoa harkitsevat ja uudet tulokkaat. Se tukee kansainvälisten osaajien kotoutumista useilla keskeisillä elämänalueilla, kuten työssä, opiskelussa ja asumisessa. Työhön liittyvää apua on saatavilla muun muassa työnhakuun, työoloihin, oman yrityksen perustamiseen ja verotukseen. 

Opiskelun osalta tietoa on saatavilla suomen kielen opiskelusta sekä ammatilliseen tai korkea-asteen tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Asumisen neuvonta kattaa muun muassa oleskeluluvat, majoittumisen, perheasiat, sosiaalipalvelut ja vapaa-ajan aktiviteetit. IHT:llä on kaksi palvelupistettä, joiden kautta palveluja on saatavilla yli kymmenellä kielellä.  

Toinen keskeinen toimija ekosysteemissä on Talent (Hub) Turku osana Turku Business Region -palvelukonseptia. Se toimii työnantajien ja työntekijöiden rajapinnassa. Hub tarjoaa työnantajille palveluja rekrytointikäytäntöjen parantamiseen ja kansainvälisen työyhteisön kehittämiseen ja auttaa kansainvälisiä osaajia ja paikallisia yrityksiä löytämään toisensa rekrytointikampanjoiden, -tapahtumien ja verkossa tarjottavien työmarkkinapalvelujen avulla. 

Korkeakoulut ovat vahvasti läsnä Turun seudulla tarjoamalla opinto-ohjelmia kansainvälisille opiskelijoille ja tukemalla heidän hyvinvointiaan järjestämällä majoitus- ja terveydenhuoltopalveluja sekä mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Turun palveluekosysteemiin kuuluu myös useita kolmannen sektorin ja yksityisiä organisaatioita, jotka edistävät kansainvälisten osaajien kotoutumista tarjoamalla esimerkiksi urapalveluja (työnhaku ja verkostoituminen), kielikoulutusta sekä asumiseen, taloudenhoitoon ja vapaa-aikaan liittyviä palveluja. Alueella toimii myös monia etnisiä järjestöjä.     

Turun kaupungilla on keskeinen rooli sekä rahoittajana että tuottajana monissa kansainvälisille osaajille tarjolla olevissa palveluissa. Kaupunki on yksi IHT:n rahoittajista ja vastaa Talent Turun toiminnasta yhdessä Turku Science Parkin kanssa. 

Kaupunki tarjoaa myös taloudellista tukea ja tiloja paikallisille kolmannen sektorin organisaatioille, jotka järjestävät vapaa-ajan toimintaa ja suomen kielen koulutusta. Lisäksi maahan muuttavat osaajat voivat hakea kaupungilta palveluseteleitä monikielisten yksityisten päivähoitoyksiköiden palveluiden käyttämiseen. 

Kaupunki vastaa monista peruspalveluista, kuten vuokra-asunnoista, terveydenhuollosta, liikenneyhteyksistä, sosiaaliasioista, päivähoidosta sekä peruskoulutuksesta ja tarjoaa mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon esimerkiksi kirjastoissa, museoissa teattereissa, liikuntapaikoissa ja leikkikentillä. Palvelut ovat pääosin yhtäläisesti kaikkien asukkaiden käytössä, mutta osa on räätälöity kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä kielellisiin tarpeisiin, kuten esikouluun valmistava opetus niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. 

Turun julkisten maahanmuuttopalvelujen hallinnointi on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi paikallishallintorakenteessa 2020-luvulla. Lisäksi Monikulttuurisuusneuvosto tuo maahanmuuttajanäkökulman kaupungin palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto on kaupunginhallinnon virallinen vaikuttajaryhmä, joka koostuu vieraskielisten yhdistysten edustajista. 

Turun palveluekosysteemi nivoutuu osaksi laajempaa alueellista ja kansallista toimijoiden ja toimintojen verkostoa. Esimerkiksi IHT saa rahoitusta alueelliselta ELY-keskukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja Talent Turku on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. IHT:lla ja Talent Hub -palvelukonsepteilla on vastineita useissa muissa Suomen kaupungissa, ja ne kaikki ovat osa Suomen hallituksen käynnistämää Talent Boost -ohjelmaa. Lisäksi monet Turun alueen yksityisistä ja kolmannen sektorin palveluntarjoajista ovat valtakunnallisia toimijoita, joilla on kaupungissa paikallisia toimipisteitä.