Kansainvälisten osaajien tarinoita työstä, asumisesta ja yrittäjyydestä

Tutustu tarinoiden kiehtovaan valtaan! Tutkimuksista tiedämme, kuinka vahvasti tarinat rakentavat merkityksiä, välittävät tunteita ja auttavat ihmisiä luovimaan ympäröivässä maailmassa. Tarinat eivät ole vain kertomuksia: ne ovat identiteettien ja jopa kokonaisten valtioiden rakennuspalikoita.

Koska haluamme ymmärtää, mitä kansainväliset osaajat ajattelevat elämästään Suomessa, olemme haastatelleet kymmeniä eri maista ja taustoista tulevia osaajia ja työstäneet haastatteluaineiston pohjalta tarinoita, jotka kuvaavat heidän ydinkokemuksiaan.

Haastatteluista rakentamamme tarinat eivät kerro kenenkään yksittäisen henkilön elämästä, vaan kukin tarina yhdistelee monien haastateltavien kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Nimitämme niitä ’komposiittitarinoiksi’.

Bottom up -tutkimusorientaatiomme mukaisesti pyysimme haastateltaviltamme palautetta tarinoista ennen julkaisua ja muokkasimme niitä uudelleen heidän kommenttiensa pohjalta.

Oletko kiinnostunut siitä, miten tutkijamme rakensivat tarinat? Lue aineiston analyysiprosessista tarkemmin täältä.

Kutsumme sinut osallistumaan keskusteluun. Resonoivatko julkaisemamme tarinat omien tai tuntemiesi kansainvälisten osaajien kokemusten kanssa? Yllättääkö niissä jokin?

Kommentoi alhaalla tai keskustele kanssamme LinkedInissä ja viestipalvelu X:ssä (aiemmin Twitter).

Viisi tarinaa Suomesta

Näillä sivuilla julkaistut tarinat kuvaavat Suomessa asuvien tai Suomeen palanneiden kansainvälisten osaajien kokemuksia Suomesta erilaisine nyansseineen. Tarinat nostavat esiin sekä hyviä että huonoja kokemuksia suomalaisen koulutusjärjestelmän arvostuksesta ja erinomaiseksi nähdystä työn ja vapaa-ajan tasapainosta monien kokemiin haasteisiin työnhaussa, kielitaitovaatimuksissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Lue tarinat ja sukella sisään kansainvälisten osaajien elämään Suomessa!

Tarinat on kuvittanut Iida Sillanpää.

Tarina 1. Tulin Suomeen ja rakastuin!

Tarinan päähenkilö muuttaa Suomeen nuorena opiskelijana, rakastuu suomalaiseen henkilöön ja päättää jäädä maahan. Tarina kuvaa kotoutumisprosessia, jota leimaavat sujuva sopeutuminen, tunne Suomeen kuulumisesta ja vaivattomuus löytää töitä pienistä haasteista huolimatta. Lue koko tarina täältä (tarina on englanniksi).

Tarina 2. Suuret odotukset, ankea todellisuus

Tarinan päähenkilö, huippuosaaja toiselta mantereelta, muuttaa Suomeen suurin odotuksin, mutta joutuu pettymään Suomeen ja suomalaisiin. Tarina kuvaa, miltä tuntuu, kun osaaja ei tunne oloaan täällä tervetulleeksi ja hyväksytyksi. Lue koko tarina täältä (tarina on englanniksi).

Tarina 3. Yrittäjänä voin vaikuttaa

Tarina kertoo työmarkkinoille pääsemisen hankaluuksista. Se kuvaa päähenkilön matkan alkuaikojen vaikeuksista tilanteeseen, jossa hän löytää paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa yrittäjänä ja toisten maahanmuuttajien vapaaehtoisena auttajana. Lue koko tarina täältä (tarina on englanniksi).

Tarina 4. Suomi – Ei sovi kaikille, mutta mahdollisuuksia riittää

Tarina kertoo Suomeen sopeutumisen erilaisista vaiheista, niihin liittyvistä myönteisistä ja kielteisistä tunteista sekä muutoksista, joita tulee uudessa maassa väistämättä vastaan. Lue koko tarina täältä (tarina on englanniksi).

Tarina 5. Miksi Suomeen on niin vaikeaa kuulua?

Tarinan päähenkilö muuttaa Suomesta perheen ja kansainvälisen uran perässä ja palaa maahan monien vuosien jälkeen. Tarina kuvaa suomalaiseen yhteiskuntaan uudelleen sopeutumisen haasteita. Lue koko tarina täältä (tarina on englanniksi).