High-skilled internationals: bottom-up insights into policy innovation for work and entrepreneurship in Finland (HIWE) -tutkimushankkeessa tarkastellaan eri maista, taustoista ja aloilta tulevien kansainvälisten osaajien kokemuksia Suomesta. Tuotamme uutta tietoa siitä, miten he kokevat suomalaiset työmarkkinat, työelämän, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa elämisen ja pärjäämisen. Tarkastelemme myös, miten kansainvälisten osaajien työtä, yrittäjyyttä ja kotoutumista edistävät politiikkatoimet ja palveluekosysteemit onnistuvat – tai eivät – vastaamaan osaajien kokemiin haasteisiin ja tarpeisiin. Hyödynnämme tutkimustuloksia uusien yhteistyökäytäntöjen kehittämiseksi päätöksentekoon. Tavoitteena on luoda kansainvälisille osaajille mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

HIWE-hanke saa rahoitusta Business Finlandilta. Hanketta toteuttavat yhdessä Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto lokakuusta 2022 syyskuuhun 2024.