HIWE:stä

HIWE-hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kansainvälisten osaajien kokemuksista siitä, millaista Suomessa on asua, tehdä töitä ja yrittää. Tutkimus syventää ymmärrystä tekijöistä, jotka ovat kansainvälisille osaajille tärkeitä, kun he harkitsevat Suomeen muuttamista ja tänne jäämistä, tai Suomesta pois lähtemistä. Kaksivuotinen hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä, ja sitä rahoittaa Business Finland (Innovation and Growth -haku).