Helsingin ekosysteemi


Click here to view the accessible version of this interactive content

Helsingin väestönkasvu ja elinvoimaisuus ovat viime vuosina vahvasti perustuneet maahanmuuttoon. Väestön moninaisuus ja kansainvälistyminen koskettavat kaupungin eri toimialoja ja palveluita. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä haasteita, ja kaupunki haluaa tarjota työpaikkoja myös maahanmuuttajille. 

Näistä syistä työperäinen maahanmuutto ja kansainvälisyys on tarkoin huomioitu kaikissa kaupungin toiminnoissa ja strategioissa. 

Kaupungin elinkeino-osaston alainen maahanmuuttoyksikkö vastaa maahanmuuton kokonaisuudesta ja koordinaatiosta kaupungin eri toimijoiden kesken. Vastuuta maahanmuuttoasioista on jaettu myös esimerkiksi Business Helsingille, joka huolehtii yritys- ja innovaationeuvonnasta. 

Helsingin kaupungin omistama Helsinki Partners vastaa puolestaan kansainvälisestä kaupunkimarkkinoinnista sekä investointien ja osaajien houkuttelusta. 

Tärkeä linkki kaupungin ja maahanmuuttajien välillä on International House Helsinki (IHH), joka tarjoaa saman katon alla laajan valikoiman ohjaus-, neuvonta-, tieto- ja asiantuntijapalveluita niin maahanmuuttajille kuin työantajille ja yrityksille. 

IHH:n palvelukokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi kaupungin maahanmuuttajaneuvonta, Maahanmuuttovirasto, Digi- ja väestövirasto, Kela, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari, Eläketurvakeskus ja Verohallinto. Palvelua koordinoi Helsingin kaupunki, mutta palveluntarjontaan osallistuvat myös Espoon ja Vantaan kaupungit. 

IHH tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien palveluista, erityisesti ensivaiheen palveluista. Monialaiset osaamisen keskittymät, ammatilliset verkostot ja yhteisöt (esim. Maria 01) puolestaan luovat kansainvälisille osaajille verkostoitumisen kanavia. 

Helsingin alueella toimii lukuisia koulutusorganisaatioita, jotka ovat keskeisiä toimijoita ekosysteemissä. Esimerkiksi erilaisten tutkimus- ja kehitysprojektien kautta korkeakoulut ja muut oppilaitokset kytkeytyvät vahvasti maahanmuuttoteemaisiin kokonaisuuksiin. 

Korkeakouluilla on myös omia Talent-ohjelmiaan (esim. Helsingin yliopiston UNITalent ja Hankenin International Talent), joilla on merkitystä, kun kansainvälisiä opiskelijoita houkutellaan jäämään alueelle töihin valmistumisensa jälkeen. 

Lukuisilla kansalaisjärjestöillä ja yhdistyksillä on myös tärkeä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen ja viihtymisen edistämisessä Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla.