Kuopion ekosysteemi


Click here to view the accessible version of this interactive content

Kuopion maahanmuuttopalveluiden koordinaatiosta vastaa kaupunki, ja sitä johtaa maahanmuuttokoordinaattori. Yliopistokaupunkina myös palvelut kansainvälisille opiskelijoille ovat avainasemassa. 

Maahan muuttaneiden neuvontaa hoitaa Kuopiossa monialainen, matalan kynnyksen työllisyyspalvelu Navigaattori. Setlementti Puijolan organisoima kohtaamispaikka Kompassi järjestää myös maahanmuuttajien neuvontapalveluita sekä tukea koulutukseen, työllisyyteen, talouteen ja erilaisiin elämänmuutoksiin.  

Kuopiossa korostuu ajatus siitä, että maahanmuuttajat ovat osa valtaväestöä ja käyttävät samoja palveluita kuin muut asukkaat. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on kuitenkin saatavilla useilla kielillä, ja kaupungilla työskentelee useita maahanmuutto-ohjaajia. 

Kuopiossa toimii niin ikään maahanmuuttotyön parissa toimivien Kansainvälinen kohtaamo -verkosto, josta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Kansalaisjärjestöillä ja vapaaehtoistoiminnalla on myös tärkeä rooli esimerkiksi kotoutumisen edistämisessä.  

Business Kuopio tuo yhteen yrityksille tarkoitetut palvelut, asiantuntija-avun ja verkostot. Erilaiset kansainväliset ekosysteemit ja klusterit edistävät yritysten kansainvälistymistä, mutta ne avaavat työllistymisen mahdollisuuksia myös kansainvälisille osaajille. 

Tärkeä toimija alueella on yliopistollinen sairaala KYS, jonka kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri tuo kaupunkiin osaajia eri puolilta maailmaa. Myös muut tutkimuslaitokset, kuten Luonnonvarakeskus Luke, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT, tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälisille osaajille. 

Kuopion korkeakoulut (erityisesti Savonia ja Itä-Suomen yliopisto) kansainvälisine opiskelijoineen ja verkostoineen ovat niin ikään merkittäviä toimijoita. Korkeakoulut ovat mukana mahdollistamassa monia kansainvälisten osaajien näkökulmasta keskeisiä toimintoja. Näitä ovat esimerkiksi North Savo Talent Hub, Business Center Pohjois-Savo ja DigicenterNS